Od nového roku má být jedna sazba daně na benzín a jedna na naftu

Daňové zvýhodnění biopaliv bude možné na Slovensku od 1. ledna 2021 uplatňovat pouze na pokročilé biopaliva ve směsi s pohonnými látkami.

Tím, že nebudou dostupné v požadovaném objemu, Ministerstvo financí (MF) SR navrhuje stanovit jednu sazbu daně na motorový benzin a jednu sazbu daně na motorovou naftu na úrovni nynější zvýhodněné sazby daně a oznámené daňové zvýhodnění nepoužít.

Počítá s tím novela zákona o spotřební dani z minerálního oleje z dílny MF SR, kterou ve středu schválila vláda.

Novelou zákona se má zavést jedna saze daně na motorový benzin kódu kombinované nomenklatury 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 ve výši 514 eur / 1000 litrů. U motorové nafty kódu kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 má být ve výši 368 eur / 1000 litrů.

Navrhované sazby spotřební daně na motorový benzin a na motorovou naftu se použijí bez ohledu na objem biopaliva, které je v nich přimíchány a MF SR také navrhuje nepoužít oznámené daňové zvýhodnění na biopaliva druhé generace z důvodu jejich nedostatku na trhu.

Z důvodu sjednocení sazeb benzínu dojde podle ministerstva od 1. ledna příštího roku k zanedbatelnému výpadku daňových příjmů státu.

Množství pohonných látek zdaňovaných vyšší sazbou daně je podle resortu financí minimální, v roce 2019 činilo 0,2% z celkového objemu benzinu a 1,6% z objemu nafty. „Průměr let 2017 až 2019 je na úrovni 0,2% při benzinu a 1,8% při naftě,“ vyčíslilo MF SR.

Návrh zákona také upravuje odběr a použití daňově zvýhodněného minerálního oleje administrativní méně náročným způsobem. Kromě toho ruší platné, ale neúčinné ustanovení upravující povinnost označovat pohonné látky identifikační látkou před jejich uvedením do daňového volného oběhu na daňovém území.

Novela zavádí povinnost přepravovat některé minerální oleje (nafta, benzín a LPG) na daňovém území v daňovém volném oběhu v rámci podnikání na základě zjednodušeného elektronického správního dokladu vyhotoveného prostřednictvím elektronického systému.