Peníze z Bruselu chce kraj proinvestovat v rámci územních projektů

Peníze z nového evropského rozpočtu a z fondu obnovy je na Slovensku třeba proinvestovat především v rámci územních projektů. Uvedla to ředitelka odboru strategie, územního rozvoje a řízení projektů v Bratislavském samosprávném kraji Barbora Lukáčová.

Projekty jsou připraveny

Zároveň deklaruje, že BSK už má připravené projekty a ví, v jakých oblastech je třeba využít evropské peníze.

„Bojujeme o to, aby se to realizovalo přes územní investice. To znamená, aby se pohlíželo na překryv implementace projektů na území, nikoli celoplošné projekty v rámci státu. Zasazovat se budeme o to, aby bylo jasné, co av jejíž infrastruktuře i sektorové politice je třeba udělat v konkrétním kraji, „přiblížila Lukáčová.

Prioritou pro BSK je integrovaná doprava a kolejová doprava. Konkrétně jde o projekty jako budování přestupních terminálů, záchytných parkovišť, kolejové tratě či železniční stanice na území Bratislavy.

„V rámci dopravy mluvíme io obchvatech okresních měst, budeme bojovat o to, aby byly předmětem financování i mosty na cestách 2. a 3. třídy,“ poznamenala Lukáčová.

Dopracovat chtějí i kanalizaci

BSK chce evropské peníze využít i na opatření v oblasti životního prostředí, konkrétně zaměřené na změnu klimatu či na environmentální zátěže. Zabývat se chce i vodou a kanalizací.

Například v částech Senecká okresu řešit kanalizaci tam, kde ji nemají ještě dopracovala. V Bratislavě avizuje kraj záměr rozdělení splaškové a dešťové kanalizace či dobudování dvou čistíren odpadních vod.

Peníze do školství

V oblasti školství hovoří Lukáčová o řešení kapacit na základních a mateřských školách, které jsou v Bratislavském kraji na hranici únosnosti. „Při středních školách chceme zlepšit propojení s praxí. Na vysokých školách a institucích výzkumu a vývoje podpořit vědu a výzkum,“ poznamenala.

Velkou tématem pro BSK je sociální inkluze a deinstitucionalizace poskytování komunitních sociálních služeb. Stejně i zdravotní střediska, podpora lékařů a řešení dostupnosti zdravotní péče. „V každém segmentu má BSK jasné priority,“ deklaruje Lukáčová.

Lídři EU dosáhly na mimořádném summitu v Bruselu 21. července dohodu o záchranném balíku pro ekonomiky po pandemii nového koronavirus ao rozpočtu Unie na období 2021 – 2027. Souhlasili s fondem obnovy po pandemii ve výši 750 miliard eur, které si ve formě nevratných grantů a výhodných půjček rozdělí země tvrdě zasaženy pandemií. Kromě toho lídři dosahovaly dohodu o sedmiletém rozpočtu EU ve výši jednoho bilionu eur.