Darovat dvě procenta z daně je stále možné

Darovat podíl ze zaplacené daně, takzvané dvě procenta, je stále možné. Na účet nadací, neziskových organizací a občanských sdružení poukázali dárci již více než 31 mil. eur.

„Finanční zpráva postupně ve smyslu zákonných lhůt zpracovává darované podíly ze zaplacené daně. Dosud zpracovala 411 344 daňových přiznání a prohlášení o poukázání podílu zaplacené daně, „informovala mluvčí Finančního ředitelství SR Ivana Skokanová.

Oproti minulému roku je to jen polovina

Darovaná částka je v porovnáním se stavem k stejnému období loňského roku přibližně poloviční.

„Termín pro podání daňového přiznání či prohlášení o poukázání podílu zaplacené daně stále pro pandemii neuplynul. Připomínáme proto, že poukázat podíl ze zaplacené daně je stále možné, a to ať již podáním daňového přiznání nebo podáním prohlášení u zaměstnanců, kterým zaměstnavatel vykonal roční zúčtování, „upozornila Skokanová.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019, a tedy poukázat podíl ze zaplacené daně neziskové organizaci, občanskému sdružení či nadaci, je možné podat a daň z příjmů zaplatit ve lhůtě do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení období pandemie.

Pokud tedy například vláda vyhlásí ukončení pandemie v září 2020, daňové přiznání může poplatník podat do 31. října 2020. „V této lhůtě je povinen daň z příjmů i zaplatit, a zároveň v této lhůtě může poukázat podíl ze zaplacené daně,“ dodala Skokanová.

Dvě procenta se dají darovat do konce listopadu

Zaměstnavatel, který je plátcem daně, je povinen vystavit potvrzení o zaplacení daně za rok 2019 nejpozději do 15. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení období pandemie.

Pokud vláda vyhlásí ukončení pandemie například v září 2020, je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o zaplacení daně nejpozději do 15. listopadu 2020. Zaměstnanec tak může darovat podíl ze zaplacené daně podáním prohlášení o poukázání podílu zaplacené daně spolu s tímto potvrzením nejpozději do 30. listopadu 2020 .

„Čili do konce druhého měsíce po skončení období pandemie,“ upřesnila Skokanová.