Malí akcionáři Slovnaftu podají žalobu na MOL

Malí akcionáři dlouhodobě deklarují, že nejsou spokojeni s cenou za odprodej jejich akcií.
Občanské sdružení – Ochrana práv malých akcionářů společnosti Slovnaft podá žalobu na ropnou a plynárenskou skupinu MOL.

Malí akcionáři dlouhodobě deklarují, že nejsou spokojeni s cenou za odprodej jejich akcií maďarské skupině a s celým procesem dobrovolného výkupu akcií. V minulosti označili cenu za nepřiměřeně nízkou, přičemž podle nich neodrážela obecnou hodnotu jedné akcie Slovnaftu.

„Žalobu podáme po medializaci tento týden,“ upřesnilo občanské sdružení.

Namísto 300 jen 85 eur za akcii

Podle jeho odborných poradců by MOL měl dorovnat malým akcionářům 300 eur za akcii, které nabyl ještě v prosinci minulého roku.

MOL ohlásil záměr navýšit svůj podíl ve společnosti Slovnaft loni v dubnu. Do té doby kontroloval 98,72-procentní podíl. Následně nabídl akcionářům v rámci dobrovolné nabídky na odkup akcií možnost prodeje svých cenných papírů.

Většinový vlastník to odůvodňoval snahou zjednodušit a racionalizovat vlastnickou strukturu Slovnaftu.

V srpnu MOL oznámil, že si v souladu s legislativou chce uplatnit právo výkupu akcií menšinových akcionářů, což národní banka včetně podmínek odkupu akcií v září schválila.

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady byly akcie převedeny na společnost MOL a minoritním akcionářem bylo vyplaceno 85 eur za každou akcii.

Náklady řízení jsou i na malých akcionářích

Občanské sdružení se před vytěsněním minoritních akcionářů ze společnosti Slovnaft stalo akcionářem Slovnaftu, když koupilo 10 akcií Slovnaftu.

Udělalo tak údajně proto, aby došlo k jeho vytěsnění a aby byl alespoň jeden minoritní akcionář, který podá k soudu žalobu o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie a bude se domáhat soudní ochrany práv všech vytěsněných minoritních akcionářů Slovnaftu.

Tvrdí, že právní úprava vytěsnění malých akcionářů z akciové společnosti, tzv. squeeze-out, je nastavena v neprospěch malých akcionářů.

Ti mají právo namítat výšku protiplnění za akcie, které nuceně přešly na hlavního akcionáře. Pokud ten námitce nevyhoví, mohou podat k soudu žalobu na přezkoumání výše protiplnění za akcie.

V některých zemích Evropské unie jdou náklady řízení k tíži hlavního akcionáře, na Slovensku však jdou na vrub malého akcionáře, což je podle sdružení obrovská překážka pro uplatnění práva u soudu.

„Malý akcionář je nucen nést náklady řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie a zaplatit tím vyšší soudní poplatek, čím více ho hlavní akcionář ve spolupráci se znalcem“ podvede „při stanovení výše protiplnění za akcie, neboť výška soudního poplatku se odvíjí od výšky žalované částky , „objasnil partner advokátní kanceláře VIVID LEGAL Dušan Mihaleje.