NBS očekává, že dvanáct procent domácností nebude schopných splácet úvěry

V příštím roce očekává 12% domácností, které využily splátkové moratorium, že nebudou schopny splácet své úvěry.

To je spolu jedno procento z celkového počtu zadlužených domácností a přibližně 1,5% z celkového objemu retailových úvěrů.

Ukázal to druhý průzkum Národní banky Slovenska zaměřený na zadluženost domácností, kterým mapuje vývoj odkladu splátek úvěrů.

Celkově k červenci tohoto roku požádalo o odklad splátek 5,4% zadlužených domácností. Dalších přibližně 3,8% si vybavilo jiné úlevy úvěrových podmínek kvůli koronakríze, například ve formě refinancování či poklesu měsíčních splátek. Z těchto skupin zadlužených domácností v aktuální vlně téměř 12 procent očekávalo, že nebudou schopny splácet své závazky od začátku příštího roku.

„Tento podíl je mírně vyšší než 9% v první vlně. Nadále tedy výrazná část zadlužených domácností s odkladem a jinými úpravami úvěrových podmínek očekává problémy se splácením,“ konstatuje NBS.

Mezi domácností, které si nevyřídili odklad splátek nebo jiné změny úvěrových podmínek, značná část očekává řádně splácení, ať už kvůli zlepšení finanční situace nebo kvůli tomu, že se jim během krize situace nezhoršila. „Pouze nepatrná část těchto domácností odpověděla, že neočekává návrat své finanční situace na předkrizové úrovně, ale i takové domácnosti by měly být schopny řádně splácet své úvěry,“ přiblížila NBS.

Z dotazovaných domácností, které si zatím nevyřídili odklad či jinou změnu, necelých šest procent očekává nebo plánuje změnu úvěrových podmínek, v rámci toho si ještě plánuje požádat o odklad splátek jedno procento domácností.

Výrazný kladný posun nastal v dosahu koronakrízy na finanční situaci domácností. Po prvních krizových měsících většina zadlužených domácností (90% z těch, kteří si vybavili odklad nebo jinou změnu a 60% z ostatních) poukázala na zhoršení finanční situace v porovnání s předkrizovým obdobím. „V srpnu byl tento podíl už jen třetinový, v obou skupinách zadlužených domácností. Z toho mezi domácnostmi se změnou úvěrových podmínek má zhoršenou finanční situaci přibližně 40% domácností s odkladem splátek a 25% domácností s jinou změnou,“ dodala NBS.