EU chystá investice do energetické obnovy budov

Evropská komise ve středu v širším balíčku zpráv z oblasti energetiky zveřejnila svou strategii renovační vlny zaměřené na zlepšení energetické účinnosti budov.

Cílem Evropské komise je minimálně zdvojnásobit míru renovací budov v zemích EU v příštích deseti letech a zajistit, aby renovace vedly k jejich vyšší energetické účinnosti a k ​​efektivnějšímu využívání zdrojů.

Renovace 35 milionů budov do roku 2030

To povede k vyšší kvalitě života lidí v budovách, pomůže snížit emise skleníkových plynů v EU, podpoří digitalizaci a zlepší opětovné použití a recyklaci materiálů.

Strategie renovační vlny bude obsahovat následující hlavní akce:

přísnější nařízení, normy a informace o energetické náročnosti budov
přístupné a cílené financování přes plán obnovy a odolnosti EU a zjednodušená pravidla pro kombinování různých toků financování
zvýšení kapacity na přípravu a realizaci projektů renovace
rozšíření trhu pro udržitelné stavební výrobky a služby včetně integrace nových materiálů a řešení založených na ochraně přírody a recyklaci
Do roku 2030 by se mělo zrekonstruovat 35 milionů budov a vytvořit 160 000 nových „zelených“ pracovních míst ve stavebnictví.

Komise upozornila, že budovy jsou zodpovědné za asi 40 procent spotřeby energie v EU a za 36-procentní míru emisí skleníkových plynů.

V současnosti pouze jedno procento budov prochází každý rok energeticky účinnou renovací. A pokud chce být EU klimaticky neutrální do roku 2050, musí přijmout účinná opatření iv tomto sektoru.

Komise při této příležitosti zveřejnila i doporučení pro členské státy zaměřené na boj proti energetické chudobě.

Důvodem je skutečnost, že téměř 34 milionů Evropanů si nedovolí vytápět své domácnosti.

Pomoci jim zlepšit zdraví, celkový tepelný komfort a zároveň snížit účty za energii má právě politika na obnovu budov a jejich přetvoření ně energeticky účinné budovy.

Topení bez zatěžování životního prostředí

Podle stanoviska Evropské komise by každý občan EU měl mít možnost svítit, topit nebo ochlazovat svůj příbytek, aniž se zadlužil a zatížil životní prostředí.

Plánovaná renovační vlna má zlepšit místa, v nichž Evropané žijí, pracují a studují, a zároveň snížit vliv budov na životní prostředí.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonovou uvedla, že „zelená obnova začíná doma“.


Vysvětlila, že nová strategie EU chce překonat překážky, vinou kterých je dnes renovace budov složitá, nákladná a časově náročná.

„Navrhneme lepší způsoby, jak změřit výhody renovace, minimální normy energetické účinnosti, vyšší finanční a technická pomoc EU podpoří zelené hypotéky a podpoří i vyšší využití obnovitelných zdrojů energie při vytápění a chlazení. Bude to změna pravidel hry pro majitele domů, nájemců a veřejné orgány , „popsala situaci Simsonovou.

Strategie Evropské komise se zaměří na priority ve třech oblastech – dekarbonizace vytápění a chlazení budov, řešení problémů energetické chudoby a budov s nejhoršími výsledky a také renovace veřejných budov jako školy, nemocnice či administrativní budovy.

Vytvoření evropského Bauhausu

Komise navrhuje překonat stávající bariéry v celém řetězci rekonstrukčních prací – od koncepce projektu až po jeho financování a dokončení.

Pomoci chce přijetím nových politických opatření, nástrojů financování i nástroje technické pomoci.

K hlavním krokem patří i vytvoření evropského Bauhausu, čili interdisciplinárního projektu řízeného externími odborníky včetně vědců, architektů, designérů, umělců, projektanty a občanské společnosti.


Do roku 2022 chce Evropská komise vytvořit síť nejméně pěti Bauhaus v různých zemích EU.

Pro naplnění cílů této strategie má pomoci i rozvoj tzv. sousedských přístupů pro místní komunity s cílem integrovat obnovitelné a digitální řešení a vytvořit oblasti s nulovou spotřebou energie, kde se zákazníci stanou spotřebiteli prodávajícími energii do elektrické sítě.

Komise v létě 2021 přepracuje směrnici o energii z obnovitelných zdrojů a zváží posílení cílů v oblasti vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů a zavedení minimální úrovně energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění či chlazení budov.