Ministerstvo dopravy chce zvýšit limity úvěrů ze státního fondu

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) by chtělo zvýšit limity úvěrů poskytovaných ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

Vyplývá to z návrhu změny zákona o SFRB z dílny resortu, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

Ze státního fondu je možné v určitých případech poskytnout úvěr až do 100% pořizovací ceny s lhůtou splatnosti do 40 let, současná legislativa však stanoví maximální limit výše úvěru na byt, na čtvereční metr (m2) podlahové plochy bytu nebo na m2 zateplované plochy.

Resort navrhuje pro fyzické osoby zvýšit limit úvěru na byt z 90.000 cz na 120.000 cz. Při zakázkách nájemného bytu obcí, vyšším územním celkem (VÚC) nebo neziskovou organizací navrhuje resort změnit limit 90.000 cz na byt na 1350 cz za m2 podlahové plochy bytu. Pokud nájemný byt obstarává jiná právnická osoba, limit by mohl být 1300 cz na m2.

Při zateplení bytové budovy nebo zařízení sociálních služeb chce resort rovněž zvýšit limit ze 100 cz na m2 zateplované plochy na 150 cz za m2 podlahové plochy.

Pro účely výstavby zařízení sociálních služeb resort navrhuje zvýšit limit úvěru ze 760 cz na 1200 cz za m2 podlahové plochy obytné místnosti. Při modernizaci takového zařízení se navrhuje zvýšení limitu úvěru z 500 na 800 cz za m2.

Resort také mimo jiné navrhuje i vypustit ustanovení určující maximální částku odpuštěním části úvěru (6000 eur) pro novomanžele poskytnutého na pořízení bytu staršího než tři roky.

„Navrhovanou úpravou však není dotčena možnost odpuštění části úvěru při narození dítěte určená ve výši 2000 eur na každé dítě, které žije s žadatelem ve společné domácnosti a dožilo se jednoho roku věku, stejně jako u všech okruhů žadatelů, kterými jsou fyzické osoby,“ dodali v materiálu.