Počet úvěrů klesá

Růst úvěrů na Slovensku se zpomalil. Menší zájem o zadlužování mají domácnosti i podniky. Důvodem je i současná situace v důsledku vypuknutí koronakrízy. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního bulletinu Národní banky Slovenska (NBS).

Zpomalení růstu úvěrů soukromému sektoru v květnu tohoto roku na 6,4% šlo na vrub úvěrů domácnostem, protože nefinanční společnosti si zachovaly stejnou dynamiku růstu než v předchozím měsíci. Meziměsíčně však lze pozorovat zpomalování toku úvěrů podnikům.

Menší poptávka po úvěrech

„Současná situace z pohledu koronakrízy oslabuje poptávka po dlouhodobých úvěrech, což se odrazí v investicích. Dokumentují to i výsledky dotazníku o vývoji nabídky a poptávky na trhu úvěrů, v němž banky vnímají z odpovědí velmi slabou investiční aktivitu firem,“ konstatuje NBS.

Na druhé straně se mírně zvýšil zájem o provozní úvěry v důsledku poklesu tržeb. „Na straně nabídky zareagovali banky při úvěrování firem zpřísněním úvěrových standardů týkajících se enormního vnímání rizika,“ uvedla NBS ve svém měsíčním bulletinu.

Zvýšily se úrokové sazby

Celkově v 2. čtvrtletí letošního roku banky sprísňovali úvěrové standardy a zvyšovaly úrokové sazby, což se projevilo ve snížení poptávky po úvěrech.

„Úvěrování spotřeby se v meziročním srovnání téměř zastavilo a výraznou měrou tak přispělo ke zpomalení růstu úvěrů domácností jako celku. Ty se zpomalily oproti předchozímu období o 0,5 procentního bodu (pb) na 7,5%. Hypoték se daří i nadále, přestože meziroční tempo se nepatrně zpomaluje, „přiblížila NBS.

Celkově vnímali banky výrazně nižší poptávka domácností po úvěrech, zároveň se však zvýšily úrokové sazby, zejména u úvěrů na spotřebu.