Několik ministerstev vyjádří výrazné zvýšení daně na zahříváný tabák

Několik ministerstva vyjádří výrazné zvýšení daně na zahříván tabák.

Zásadní připomínku k návrhu, který zvedá současnou sazbu spotřební daně, má resort hospodářství a na rizika upozorňuje i resort školství.

Novela zákona o spotřební dani z tabákových výrobků již prošla připomínkovým řízením, věnovat se jí ještě bude vláda a parlament.

Nesoulad výše daně s okolními státy

Ministerstvo hospodářství žádá analýzu dopadů tohoto kroku na podnikatelské prostředí. Chybí mu vyčíslení přímých finančních nákladů spojených s úpravou sazby daně.

Kromě toho požaduje specifikovat vliv na konkurenceschopnost Slovenské podniků v rámci mezinárodního trhu.

„Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků (zejména při bezdýmných tabákových výrobcích) může mít vliv na konkurenceschopnost Slovenské podniků v rámci mezinárodního trhu,“ zdůvodnil zásadní připomínku k návrhu resort hospodářství.

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu upozorňuje na nesoulad navrhované výše daně s okolními státy a vidí také možné dopady na rizikovou skupinu mladistvých nekuřáků.

Otevírá přitom diskusi o neregulovaném trhu s jinými nikotinovými výrobky – elektronickými cigaretami a nikotinovými kapsičkami, které jsou mimo zákona o ochraně nekuřáků a stát na ně ani neuplatňuje spotřební daň.

„Doporučujeme za účelem zvýšení ochrany mladistvých nekuřáků doplnit znění o sazbu spotřební daně na mililitr nikotinové náplně v elektronické cigaretě a kilo nikotinové směsi v beztabakových sáčcích. Zároveň doporučujeme upravit sazbu daně z tabáku v bezdýmných tabákových výrobcích podle okolních států, aby nedocházelo k skokovému nárůstu a nekontrolovanému přesunu spotřeby k návykovým nikotinovým výrobkům, které v současnosti nejsou zatíženy spotřební daní, „jmenoval resort školství.

Krabička cigaret má vzrůst o 40 centů

Podle návrhu ministerstva financí má spotřební daň na bezkouřové tabákové výrobky v následujících letech výrazně vzrůst. Sazba na tento typ tabáku je v současnosti 76,70 eura na kilogram, od února příštího to má být 146,10 eura a od roku 2023 pak 207,20 eura.

Balení tabáku k zahřívání by tak od příštího roku mohlo zdražit o 50 eurocentů.

Návrh novely zákona o spotřební dani z tabákových výrobků předložilo ministerstvo financí v srpnu do meziresortního připomínkového řízení. Cigarety podle něj od února 2021 zdraží a budou pod přísnější kontrolou. V průměru by měla cena jedné krabičky cigaret od příštího roku vzrůst o 40 centů a o 20 centů v roce 2023.

Koncepce úpravy daňových sazeb je rozvržena na následující čtyři roky. Zvýšení sazeb pro tabákové výrobky se bude realizovat ve dvou krocích, k 1. únoru 2021 ak 1. únoru 2023. Reflektuje se jím vývoj v oblasti sazbových politiky v okolních členských státech EU a směřuje k zajištění přiměřené rovnováhy mezi daňovými příjmy a cíli v oblasti veřejného zdraví, zdůvodnilo ministerstvo financí.